Monarchie 3

Het gaat niet aan staatszaken in formele bijeenkomsten op het hoogste niveau te bespreken en de uitkomsten van deze `vergadering' vervolgens geheim te houden.

Dat is voorbehouden aan de alleenheerser, niet aan een moderne democratie. De rapportage over onze hoogste landsbelangen door de premier en de commentaren erop van het staatshoofd gaan iedere burger aan. Die worden, zoals het elke formele vergadering betreffende ons land en onze landgenoten betaamt, genotuleerd en publiek gemaakt. Geheimhouding is ver uit de tijd. Het heeft iets stiekems, er moet iets verborgen worden. In dit geval blijkt dat ook wel uit de vreemde verhalen die nu de ronde doen over deze `geheime' gesprekken. Onze majesteit is geen god(in), zelfs niet van God gezonden, maar een gewoon mens. We houden ons dus aan gewone menselijke regels.

Men beweert dat het merendeel van de bevolking voor de koningin als staatshoofd is en vindt dat zij naar tevredenheid functioneert in die hoedanigheid. Maar hoe kan die bevolking dat nou vinden, beoordelen, als zij geen inzage heeft in wat gerapporteerd wordt en in wat de vorstin zegt, vraagt, voorstelt of doet tijdens deze besprekingen? Ik zou nog verder willen gaan: laat van nu af aan de media, inclusief de televisie toe bij kabinetsvergaderingen en bij de formele bijeenkomsten van eerste minister en koning(in). Dan pas komen we dichter bij een ware democratie. Dus, kom op met die notulen.

    • G. van Usselo