Monarchie 1

De discussie over de grondwettelijke plaats van de koning in de Staat der Nederlanden is in 1991 al benoemd door Claus van Amsberg in een interview dat hij samen met zijn vrouw heeft gegeven aan de NOS en W.L. Brugsma. Op de vraag hoe hij aankijkt tegen de toekomst van het koningschap antwoordt Claus : ,,Nederland is een republiek en wij hebben het presidentschap erfelijk gemaakt.''

In formele zin heeft hij met deze stelling het gelijk volledig aan zijn kant. De stelling valt mijns inziens niet anders te verstaan dan de overtuiging van Claus dat Beatrix de laatste koningin der Nederlanden is, omdat het presidentschap per definitie niet erfelijk kan zijn. Het tegenovergestelde is dan ook waar: de terugkeer naar een koning met een gekroond hoofd. Maar dat is in strijd met het wezen van de Staat der Nederlanden: een republiek van Verenigde Provinciën.

    • Huub van 't Hek