Meeste ongelukken door vallen in huis

Jaarlijks krijgen minimaal 3,5 miljoen inwoners van Nederland een ongeval. Van hen gaan er 2,4 miljoen naar de dokter. Mannen maken een grotere kans op een ongeluk dan vrouwen: 58 procent van de slachtoffers is man. De meeste ongelukken waarvoor hulp van een arts nodig is gebeuren thuis en bij de helft daarvan gaat het om een val. Vooral vrouwelijke 65-plussers zijn daarvan nogal eens het slachtoffer.

Dit blijkt uit het rapport Ongevallen in Nederland 1997/1998 dat vanmorgen is gepubliceerd. Van de ongevallen waarvoor medische hulp werd ingeroepen vond 47 procent in de privé-sfeer plaats. Sport nam 29 procent voor zijn rekening en verkeer en werk 11 en 13 procent. Vijf procent van de ongelukken gebeurde in het buitenland. De opstellers, CBS en Consument en Veiligheid, baseren hun uitkomsten op een enquête onder 60.000 inwoners.

Bijna de helft van de degenen die naar de dokter ging was jonger dan 25 jaar. Vooral de leeftijdsgroep 15- tot 20-jarigen telt relatief veel slachtoffers. Fietsers nemen de helft van de verkeersongevallen voor hun rekening. Een kwart wordt gevormd door automobilisten of inzittenden. Bromfietsers zijn goed voor 18 procent van de verkeersongevallen. Tweederde van de ongelukken gebeurde in de bebouwde kom.

Bij het sporten gebeuren jaarlijks bijna 1,5 miljoen ongelukken waarvan minder dan de helft buiten het veld medische behandeling nodig heeft. Skiën en basketballen zijn relatief bezien de gevaarlijkste sporten: zij leveren per uur dat de sport landelijk wordt beoefend de meeste slachtoffers. In absolute zin geldt dat voor voetbal, volleybal, hockey en turnen.

De ledematen worden bij een ongeluk het vaakst getroffen: driekwart van alle ongelukken die medisch zijn behandeld betrof letsel aan een of meerdere ledematen. In 20 procent van de gevallen betrof het een hoofdletsel. De meeste verwondingen zijn echter redelijk licht. Het gaat dan onder meer om kneuzingen en bloeduitstortingen.