Leerstoel

In het bericht Londen: leerstoel geschiedenis Lage Landen blijft (in de krant van dinsdag 18 april, pagina 2) staat dat de minister van Onderwijs per jaar een subsidie van 300.000 gulden voor de leerstoel verstrekt en dat de twee andere partners een even groot bedrag betalen. Dat is niet juist. De kosten van de leerstoel bedragen in totaal drie ton per jaar. University College London, de Universiteit van Amsterdam en het ministerie betalen elk een derde deel. De minister heeft voor tien jaar steun toegezegd.