Leeftijdsgrens vervalt

De bestaande leeftijdsgrens van 72 jaar voor commissarissen van bedrijven en coöperaties vervalt. De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van minister Korthals (justitie). Het kabinet vindt het niet redelijk dat commissarissen, als ze eenmaal 72 zijn, hun taken niet meer zouden kunnen uitoefenen. Ze beschikken immers over een schat aan kennis en ervaring. Hoe een commissaris functioneert heeft dan ook niet met de leeftijd te maken, aldus het kabinet.