Een goede buur is beter voor de gezondheid

Wonen naast luidruchtige buren is meer dan alleen vervelend. De volksgezondheid wordt erdoor bedreigd.

Burengerucht, daar weet Gerdien alles van. Ze woonde onder een alcoholist. Anderhalf jaar lang heeft het geduurd, toen kon ze eindelijk verhuizen naar een rustiger plek in Amsterdam. ,,Eerst belandde de inhoud van zijn aquarium in mijn kleerkast, daarna bleek zijn zelfaangelegde douche recht boven mijn hoofdkussen te lekken'. Het ergste was de vriendin. Die lustte er wel pap van, elke avond. Met een alcoholist gaat het allemaal wat moeizamer, dus zocht die vriendin het in stevige aanmoedigingen. ,,Dat geschreeuw duurde eindeloos.'

Uit twee onderzoeken blijkt dat aanhoudend burengerucht niet alleen tot irritaties leidt. De volksgezondheid wordt er door bedreigd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven ,,mensen die ernstige hinder van geluiden van hun buren ondervinden', bijna twee keer zo vaak als anderen aan dat ze een minder goede gezondheid hebben. De Nederlandse Stichting Geluidhinder in Delft is ,,geschokt' over een rapport van TNO Preventie en Onderzoek waaruit blijkt dat het aantal Nederlanders dat ernstige geluidshinder ondervindt van de buren in de afgelopen vijf jaar met vijftig procent is toegenomen. In 1993 zei 13 procent van de ondervraagden ,,erge hinder van burengeluiden' te hebben. In 1998 was dat 22 procent.

De audioset staat volgens J.Kramer van de stichting Geluidhinder op nummer 1: negen procent ondervindt ernstige hinder, vooral van de lage bassen die overal doorheen dreunen en de luidsprekers in alle kamers. Dan volgt het lopen met harde zolen op een eveneens harde (houten, stenen of marmoleum) vloerbedekking. Spelende kinderen, geschuif van stoelen. Op de derde plaats komt het klussen.

De patiënten van dokter J.Vermeijden uit de Haagse wijk Vrederust hebben regelmatig psychische klachten door burengerucht. Hoofdpijn en buikpijn zijn de symptomen en de slachtoffers grijpen vaker dan anderen naar kalmeringsmiddelen. Vermeijden: ,,Eigenlijk zou je de buurt moeten behandelen in plaats van de patiënt.'

De woningbouwstichting Haagwonen beheert een groot aantal flats in zuidwest Den Haag, veertig jaar oud met dunne muren. Manager M. Luten krijgt iedere dag klagende huurders op zijn kantoor. ,,Afwijkend gedrag en teveel lawaai, dat zijn de meest voorkomende klachten', zegt hij. Lawaai van audiosets, op elke slaapkamer staat er tegenwoordig één. Een aparte categorie vormen de alcoholisten en (ex-)pschychiatrische gevallen die hun televisie de gehele nacht op zaalsterkte aan hebben staan. Luten is niet somber: ,,In aantallen neemt de overlast niet toe, maar wel zie ik dat de tolerantie minder wordt'. Met praten wordt volgens hem nog steeds veel opgelost, want slechts een op de honderd keer wordt een huurcontract ontbonden.

    • Harm van den Berg