Ambassade van Suriname `failliet'

De ambassade van Suriname in Den Haag verkeert in grote geldzorgen. De salarisbetaling loopt gemiddeld zeven maanden achter en er is geen geld om de dienstauto van de ambassadeur te verzekeren. Medewerkers van de ambassade dreigen door het energiebedrijf Eneco te worden afgesloten.

De ambassade krijgt al langere tijd onvoldoende middelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Paramaribo. Daardoor worden salarissen zeer onregelmatig uitbetaald. Het Surinaamse consulaat in Amsterdam heeft minder problemen, omdat het eigen inkomsten geniet door de visaverstrekking.

Waldie Breevelt, tot voor kort de eerste secretaris van de ambassade, heeft de financiële nood gisteren onder de aandacht gebracht. Breevelt, lid van de NDP, de partij van Desi Bouterse, werd onlangs van zijn post ontheven. Naar eigen zeggen is dit een gevolg van de verwijdering tussen Bouterse en diens vroegere beschermeling, president Jules Wijdenbosch. Per 1 april verloopt zijn diplomatieke status, maar de Surinaamse regering geeft hem geen verhuisgeld.

Breevelt heeft naar aanleiding daarvan in Suriname een kort geding aangespannen tegen zijn regering. Gezien de huidige verlamming van de Surinaamse rechtspraak is onduidelijk wanneer dat zal dienen. ,,Ik vind het heel erg hier ruchtbaarheid aan te geven, maar ik moet kiezen tussen het landsbelang en het belang van mijn gezin'', aldus Breevelt. ,,Ik ben nu feitelijk een illegaal in Nederland.''

Volgens Breevelt is de toestand onhoudbaar. Door achterstallig onderhoud verkeren het ambassadegebouw en de residentie van de ambassadeur in deplorabele staat. De ambassade is nog net in staat de energierekening voor het ambassadegebouw aan de Alexander Gogelweg te betalen. Rekeningen voor energieleveranties aan ambassademedewerkers door het energiebedrijf Eneco, die ook via de ambassade lopen, worden al geruime tijd niet meer betaald.

Breevelt: ,,Onze ambassadeur, de heer Azimullah, komt niet met de problemen naar buiten. Hij loopt rond als een nette man, maar hij heeft vuil ondergoed aan.'' Ambassadeur Evert Azimullah wil de geldzorgen ontkennen noch bevestigen. ,,Maar schrijft u maar op dat we getraind zijn in crisismanagement.'' Volgens bronnen binnen de ambassade laat de ambassadeur de twee onverzekerde dienstauto's momenteel in de garage staan, en beweegt hij zich door het land in taxi's en auto's van kennissen. Een andere bron betwijfelt dat. ,,Hoe moet hij die taxi's dan betalen?''

Breevelt is met name verontwaardigd over de salarisachterstanden omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken wel enkele `ambtenaren' in Nederland zou bezoldigen zonder dat deze daar werk voor verrichten.

    • Coen van Zwol