Aidstest via Internet en drogist te krijgen

Mensen die willen weten of ze hepatitis, aids of borstkanker hebben kunnen daarvoor via Internet een test bestellen. Deze tests zijn binnenkort ook gewoon bij de drogist te verkrijgen.

Minister Borst (Volksgezondheid) is daar tegen omdat een positieve uitslag belastend kan zijn voor betrokkene en deze de begeleiding van de arts mist. Borst gaat nog na of ze tegen de verkoop van deze `zelftests' zal optreden. Ze wil eerst weten hoe groot de negatieve gevolgen ervan kunnen zijn. Ook gaat ze na of deze zelftests voldoen aan de Europese richtlijn voor vitrodiagnostica. Daarin worden onder meer uiteenlopende kwaliteitseisen geformuleerd. Borst wijst er daarnaast op dat de klant deze testen zelf moet betalen. Als hij naar de arts gaat hoeft dat niet.

De klant kan overigens al veel langer zelftests bij de drogist of apotheker kopen. De bekendste is de zwangerschapstest. Maar er zijn ook zelftests voor onder meer het bepalen van de ovulatie (van belang voor het bepalen van een goed tijdstip voor het bezwangeren), voor het meten van de kwaliteit van sperma, voor de bepaling van het aantal witte bloedlichaampjes, voor het vaststellen van het cholesterolgehalte en voor het bepalen van het bloedsuikergehalte door diabetespatiënten. Van deze tests komt alleen de laatstgenoemde onder bepaalde voorwaarden voor vergoeding in aanmerking.

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ziet in het op de markt komen van steeds meer zelftests geen reden voor overheidsingrijpen, zo blijkt uit het advies dat de raad vorig jaar uitbracht. Wel gaf de raad de voorkeur aan medische begeleiding, maar het behoort tot het zelfbeschikkingsrecht van de burger om te bepalen of hij daarbij gebruik maakt van een arts. Alleen bij ernstige psychische of lichamelijke schade heeft de overheid een taak.

Naar aanleiding van dit advies, dat Borst in grote lijnen overnam, heeft zij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gevraagd attent te zijn op schadelijke effecten van zelftests. Daarbij moet de inspectie er ook op gaan toezien dat de voorlichting die bij de tests wordt gegeven voldoende is.