Zweden heft beperkingen drank op

Zweden gaat de invoerbeperkingen voor alcohol en tabak geleidelijk opheffen. Europees commissaris Frits Bolkestein (interne markt) heeft hierover met de Zweedse regering een akkoord bereikt.

Vanaf 2004 zullen Zweedse burgers geheel vrij zijn alcoholhoudende dranken en tabakswaren uit andere EU-landen in te voeren, zolang ze kunnen aantonen dat de geïmporteerde goederen voor eigen gebruik zijn.

Zweden kreeg bij zijn toetreding tot de Europese Unie een uitzonderingspositie voor Europese regels voor alcohol- en tabaksinvoer. De invoerbeperking maakt deel uit van het Zweedse volksgezondheidsbeleid. De Zweedse regering had Brussel gevraagd om verlenging met vijf jaar van de uitzonderingspositie, waaraan per 1 juli 2000 een eind zou komen.

Eurocommissaris Bolkestein maakte begin vorige maand tijdens een bezoek aan Stockholm duidelijk dat van een dergelijke verlenging in het geheel geen sprake kon zijn in een geharmoniseerde Europese markt. Onlangs stemden de Europese ministers van Financiën echter in met een beperkte verlenging tot 2003, omdat dan soortgelijke invoerbeperkingen in Finland en Denemarken aflopen. Bolkestein kwam daarop met de Zweedse regering tot overeenstemming over een fasegewijze afschaffing van de invoerbeperkingen.

Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie kan de Zweedse regering de komende jaren gebruiken voor voorlichtingscampagnes over roken, alcoholgebruik en gezondheid. ,,We hebben meer dan tienduizend brieven en e-mails gekregen van Zweedse burgers. Van hen vroeg 95 procent om gelijk [als andere EU-burgers] te worden behandeld'', zei de woordvoerder gisteren.

Volgens de nu gemaakte afspraken mogen Zweden vanaf 1 juli 20 liter in plaats van 5 liter wijn uit EU-landen meenemen. De toegestane hoeveelheid wijn gaat vervolgens per januari 2001 omhoog naar 26 liter en in 2003 verder omhoog, naar 52 liter. Vanaf 2004 is de hoeveelheid voor eigen gebruik vrij. Voor bier en tabakswaren geldt een zelfde soort regeling. De toegestane invoer van gedestilleerde dranken gaat vanaf 2002 van 1 liter naar 2 liter en in 2003 naar 5 liter. De geleidelijke liberalisering betekent minder belastinginkomsten voor de Zweedse overheid. Zweden had een procedure bij het Europese Hof geriskeerd, indien het importregime niet zou worden aangepast. Het het land hanteert via een staatsmonopolie een beleid van importbeperkingen en hoge prijzen voor alcohol om misbruik te voorkomen. Onlangs werd al het verbod op alcoholverkoop in weekeinden opgeheven. De Zweedse overheid vreest duizend extra `alcoholdoden' bij opheffing van de importbeperking.

    • Hans Buddingh'