Werkloosheid neemt toe

Het aantal geregistreerde werklozen is in het eerste kwartaal van 2000 gestegen tot 215.000. In vergelijking tot de maanden december tot en met februari betekent dit een stijging van 14.000. Dit blijkt uit een steekproef van het CBS. In de regel ligt de werkloosheid in het begin van het jaar het hoogst. Maar ook na verwijdering van de seizoensinvloeden nam de werkloosheid toe, van 186.000 tot 198.000. Volgens het CBS is het te vroeg om te spreken van een stijgende trend in de werkloosheid, omdat het onderzoek daar te onnauwkeurig voor is. Wel is duidelijk dat de daling in de werkloosheid minder sterk is dan voorheen.