Wegener krijgt uitstel verkoop krantentitels

Wegener hoeft de Arnhemse Courant en drie edities van het Gelders Dagblad voorlopig niet te verkopen. De uitgever heeft daarover gisteren overeenstemming bereikt met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

De toezichthouder op de concurrentieverhoudingen bepaalde enkele weken geleden dat Wegener twaalf huis-aan-huisbladen en edities van twee dagbladen moest verkopen om de krantendivisie van uitgever VNU over te mogen nemen. Wegener zou anders een te sterke positie krijgen op de markt voor dagbladen en huis-aan-huisbladen.

Wegener was het met die uitspraak niet eens en tekende beroep aan tegen de beslissing. De uitgever hoeft geen titels af te stoten zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan in de beroepsprocedure tegen de NMa-uitspraak.

Wegener, zelf uitgever van twaalf regionale kranten, waaronder de Twentsche Courant Tubantia en de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), kreeg door de overname van het VNU-onderdeel nog eens vijf grote regionale kranten in handen, waaronder De Gelderlander en BN/De Stem. Wegener is nu veruit de grootste uitgever van kranten en huis-aan-huisbladen in Nederland.

De titels van Wegener en VNU overlappen elkaar in enkele regio's, waaronder Gelderland en Zeeland. De NMa wil in die gebieden de concurrentie handhaven. Met de titels die Wegener moet afstoten is een oplage van 46.000 kranten gemoeid. De kranten zijn goed voor zo'n twee procent van de omzet van Wegener.

Wegener verwacht niet dat het afstoten van zo'n marginaal deel van zijn activiteiten substantieel invloed heeft op de concurrentieverhoudingen. Voor de werknemers van de betrokken titels is de toekomst onzeker, doordat onduidelijk is wie bereid is de kranten te kopen. De kranten liggen in gebieden waar voor andere krantenuitgevers, zoals De Telegraaf of PCM, nauwelijks synergievoordelen te behalen zijn.

Het personeel van de kranten wil bij Wegener blijven. De NMa verwacht dat Wegener dan titels zal samenvoegen. De uitgever zou de Gelderlander kunnen fuseren met het Gelders Dagblad en de Arnhemse Courant.

In Zeeuws-Vlaanderen dreigde een vergelijkbare situatie te ontstaan. Daar overlappen VNU-krant BN/De Stem en Wegener-titel PZC elkaar. Wegener mocht BN/De Stem van de NMa toch overnemen na de toezegging beide titels te handhaven.