`WAO niet geven voor alle gevallen'

De Tweede-Kamerfractie van de coalitiepartij VVD heeft een akkoord bereikt met oppositiepartij CDA over terugdringing van het aantal arbeidsongeschikten. Staatssecretaris Hoogervorst (VVD) wijst het plan af.

Kern van dit plan is dat arbeidsongeschikten alleen nog voor een WAO-uitkering in aanmerking moeten komen als ze voor meer dan 35 procent zijn afgekeurd. De categorieën van mensen die 15-25 procent en 25-35 procent arbeidsongeschikt zijn, zouden moeten worden geschrapt.

De fracties van beide partijen hebben gisteren ingestemd met het plan van de Tweede-Kamerleden Wilders (VVD) en Bijleveld (CDA). Onder druk van de CDA-fractie werd wel het voorstel geschrapt om de uitkering van jonge mensen in de WAO te verlagen.

Staatssecretaris Hoogervorst (VVD, Sociale Zaken) laat via zijn woordvoerder weten het niet eens te zijn met het voorstel om de laagste categorieën te schrappen. Hij vindt dit de minst problematische groep WAO'ers.

Ruim de helft van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten blijkt namelijk nog in deeltijd te werken. Als de aanvullende uitkering wordt geschrapt, kunnen zij misschien niet meer rondkomen en wordt de druk op keuringsartsen groter om hen geheel af te keuren, vreest Hoogervorst.

De PvdA is evenmin enthousiast. Het Kamerlid Smits vindt het schrappen van de lage categorieën ,,asociaal''. In een eigen plan doet de PvdA een beroep op werkgevers en werknemers om de werkdruk te verlichten en arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Het CDA-VVD-plan behelst verder het voorstel om zieke werknemers die niets doen om weer aan de slag te komen, eerder te kunnen ontslaan. Verder zou een verlenging van de ziektewetperiode (nu één jaar) tot achttien maanden mogelijk moeten worden.

Mensen met hoge inkomens die in de WAO komen, gaan er in het plan op achteruit, omdat niet langer het eigen salaris als basis voor de uitkering dient maar maximaal 80.000 gulden, het bedrag waarover werknemers maximaal WAO-premie betalen.

CDA en VVD willen verder meer herkeuringen invoeren. Met uitzondering van de herkeuringen zouden overigens alle voorstellen uit het gezamenlijke plan alleen voor nieuwe WAO'ers gelden.