Raadslid PvdA woedend over reactie B en W

Het Amsterdamse gemeenteraadslid Bijlsma (PvdA) is woedend over de antwoorden die het college van B en W heeft gegeven op zijn vragen over illegale praktijken in de Amsterdamse taxibranche.

Bijlsma wilde naar aanleiding van een publicatie in deze krant opheldering van het college over de handel in taxivergunningen die jarenlang in Amsterdam heeft plaatsgehad. Bijlsma wil, net als de meerderheid van de gemeenteraad, dat de gemeente onderzoekt hoe het mogelijk is dat taxivergunningen jarenlang voor hoge bedragen werden verhandeld, zonder dat de gemeente ingreep.

Het college antwoordt dat het ,,thans niet voornemens'' is om het gevraagde onderzoek te verrichten. Bijlsma noemt dit ,,zeldzaam arrogant'' en vindt de antwoorden overigens ,,onbevredigend''. ,,Ik heb achtëneenhalve week moeten wachten op deze antwoorden. En dan durven ze me nog met een kluitje in het riet te sturen. Dit pik ik niet'', aldus Bijlsma.

Het college zegt dat de gemeente aanvankelijk op het standpunt stond dat de bedrijfsconstructies die TCA gebruikte om vergunningen te verpachten, niet in strijd waren met de wet. Maar omdat de Rijksverkeersinspectie daar anders over dacht, zijn de constructies volgens het college vanaf 1996 aangepast. Maar in januari van dit jaar werd bekend, dat volgens de Rijksverkeersinspectie (RVI) in Amsterdam ook na 1996 nog pachtconstructies voorkwamen die volgens de RVI in strijd zijn met de Wet Personenvervoer.

Het college zegt dat geen overzicht kan worden verstrekt van de overdracht van taxivergunningen, omdat het archief sinds de nieuwe Taxiwet in handen is van de Rijksverkeersinspectie.

Vorig jaar hebben 271 TCA-chauffeurs nog tonnen betaald voor vergunningen die sinds 1 januari vrij verkrijgbaar zijn. Bij de regionale vergunning verlenende instantie OLT Azam – waarvan de Amsterdamse wethouder Köhler bestuurslid is – werden zij over dat financiële risico echter niet ingelicht. Maar het college wijst de verantwoordelijkheid voor schade bij de chauffeurs van de hand. ,,De Wet Personenvervoer kent de vergunning verlenende instanties geen rol toe op het gebied van economische voorlichting'', aldus het college.

Patijn heeft gisteren overigens verklaard dat hard wordt opgetreden als de directie van TCA zich blijft verzetten tegen de deregulering van het taxivervoer die sinds 1januari van kracht is. TCA heeft de keus om het voorstel dat bemiddelaar M. Rood afgelopen zaterdag heeft gedaan te accepteren, of de nieuwe Taxiwet te aanvaarden zonder de verzachtende maatregelen die Rood heeft voorgesteld. Als er opnieuw schermutselingen ontstaan doordat TCA concurrent TaxiDirekt niet toelaat op de standplaatsen, dreigt Patijn de taxistandplaatsen te sluiten.

    • Daniela Hooghiemstra