Platform

In het artikel Gedragscode (in de krant van donderdag 13 april, pagina 37) werd melding gemaakt van het overlegorgaan Electronic Commerce Platform Nederland. De afkorting van deze organisatie luidt ECP en niet ECN. Op Internet is het platform te vinden op het adres www.ecp.nl.