Kabinet rekent op sluiting van Borssele in 2004

Het kabinet gaat er, ondanks juridische complicaties, nog steeds van uit dat de kerncentrale van Borssele met ingang van 2004 gesloten zal zijn. Minister Jorritsma (Economische Zaken) herinnerde er gisteren in antwoord op vragen van het PvdA-Kamerlid Feenstra aan dat hierover in 1994 duidelijke afspraken zijn gemaakt. ,,Voor mij staat voorop dat een afspraak een afspraak hoort te zijn'', aldus Jorritsma. De Kamervragen waren ingegeven door een artikel in deze krant van afgelopen zaterdag. Daarin stelde de eigenaar van de Zeeuwse kerncentrale, de EPZ, dat sluiting niet langer mogelijk is na een uitspraak van de Raad van State van februari. Bovendien zou die niet zijn te verenigen met Europese regels. De Raad van State bepaalde dat een besluit van het kabinet om Borssele uiterlijk eind 2003 te sluiten onvoldoende was beargumenteerd. Jorritsma en Pronk (VROM) verklaarden echter gisteren dat ze er nog steeds van uit gaan dat hun juristen er spoedig in zullen slagen een nieuwe motivatie voor de sluiting te vinden, die wel genade kan vinden in de ogen van de Raad van State.