Ierland dringt aan op sluiting Sellafield

De Ierse minister van Energie Joe Jacob heeft nogmaals een beroep gedaan op de Britse overheid om de nucleaire opwekkingsfabriek in het Engelse Sellafield te sluiten. De fabriek loost afval via een pijpleiding in de Ierse Zee. Een activiteit die indruist tegen internationale verdragen tegen zeevervuiling. Bovendien wordt Sellafield geteisterd door een reeks schandalen. Eerder dit jaar werd bekend dat er regelmatig is gefraudeerd met veiligheidsgegevens over opgewerkte brandstof. Na dit schandaal is het management in Sellafield vervangen, maar dat gaat Jacob niet ver genoeg. ,,Sellafield heeft niet alleen zijn geloofwaardigheid verloren, maar door de teruglopende vraag op de wereldmarkt naar opgewekte brandstof ook zijn bestaansrecht'', vertelde de Ierse minister tijdens een persbijeenkomst.