Helft Nederlanders gebruikt internet niet

Voor tweederde van de Nederlanders die niet op de digitale snelweg actief zijn, is het internet een moeilijk medium. Ze zetten bovendien vraagtekens bij het belang van internet, dat zij afdoen als een hype. Daarom slaagt internet er ook niet in televisie als belangrijkste informatiebron opzij te schuiven, menen zij.

Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksinstituut Nipo onder ruim duizend Nederlanders van 12 jaar en ouder. Meer dan de helft van de bevolking maakt geen gebruik van het internet. ,,Ze vinden internet te duur en te moeilijk. Ook menen ze te weinig kennis in huis te hebben om te kunnen internetten'', aldus onderzoeksdirecteur H. Foekema van Nipo. Circa twee op de drie Nederlanders denken minder van internet te weten dan de gemiddelde landgenoot.