Goed nieuws en slecht nieuws voor Newconomy

Newconomy gaat naar verwachting morgen naar de beurs. De omstandigheden zijn gunstig, maar het rumoer rondom het bedrijf zou wel eens roet in het eten kunnen gooien.

Maurice de Hond loopt weliswaar op eieren, maar de beursgang – morgen – van zijn investeringsmaatschappij Newconomy zou wel eens goed kunnen verlopen. Het wordt in ieder geval geen Grieks drama over hebzucht, ijdelheid en zelfoverschatting, zoals de recente beursgang van internetaanbieder WorldOnline.

De tekenen zijn gunstig. ,,Vrijdag lag het bloed nog op straat'', zegt Bert Mets, directeur financiële markten bij Delta Lloyd Bank. Mets doelt op de stille krach vorige week binnen internet- en technologiefondsen die een voorbode leek van het einde van de Nieuwe Economie. ,,Maar de ergste kou is nu uit de lucht.'' De beursgang van Newconomy komt wat dat betreft op een goed moment, juist wanneer beleggers uit een dal kruipen.

Ook is Newconomy veel dank verschuldigd aan T-Online, de internetaanbieder van Deutsche Telekom. T-Online werd maandag naar de beurs gebracht voor een sterk verlaagde uitgifteprijs. Aanvankelijk werd gedacht aan een prijs van tussen de 35 en 50 euro, maar het aandeel werd uiteindelijk voor 27 euro de deur uitgedaan. Dankzij deze lage prijs kon het aandeel op de eerste handelsdag stijgen, tot 33 euro. Dit heeft volgens Mets het vertrouwen van beleggers enigszins hersteld. En dat is goed nieuws voor Newconomy.

Mets vindt het verlagen van de uitgifteprijs ,,een hele goede oplossing'' om beleggers warm te laten lopen voor een aandeel. WorldOnline werd voor een veel te hoge prijs in de markt gezet (43 euro) en zat daardoor meteen al aan zijn plafond. Het aandeel van WorldOnline ging vanochtend voor 15,60 euro over de toonbank.

Newconomy volgt het scenario van T-Online. De uitgifteprijs van het aandeel zal liggen tussen de 10 en 11,5 euro. Dat is volgens analisten een conservatieve inschatting, hetgeen ruimte overlaat voor een gunstige koersontwikkeling. ,,Deze beursgang mag niet mislukken'', zegt Alex Otto, hoofd beleggingen van Delta Lloyd Verzekeringen, dat een aandeel van 5 procent wil nemen in Newconomy. ABN Amro en de beursorganisatie AEX, waarvan de reputaties sinds het debacle van WorldOnline onder vuur liggen, ,,kunnen wel weer een succesje gebruiken''.

De lessen van `WorldOnline' lijken geleerd: ga niet meteen voor de hoofdprijs en laat zelf al – vóór de beursgang – lucht ontsnappen uit je bedrijf. Wie laag inzet heeft meer kans hoog te eindigen.

Newconomy is overigens geen WorldOnline. In tegenstelling tot WorldOnline is Newconomy niet één bedrijf, maar een samenklontering van 25 startende bedrijven, waarin Newconomy geld steekt. Het risico voor beleggers is daardoor veel meer gespreid.

De grote vraag is natuurlijk of de beursgang van Newconomy morgen echt doorgaat. Er is een reële kans dat zij wordt afgeblazen. De beursgang werd al eens uitgesteld op 5 april omdat de koersen in Amerika toen onderuit gingen. De afgelopen weken werd Newconomy geplaagd door `relletjes' die voor het nodige rumoer zorgden.

Zo is er de pijnlijke kwestie rondom ex-directeur en mede-oprichter Lex Mossel. Mossel moest vorig jaar na een machtsstrijd met De Hond het veld ruimen. Bij zijn vertrek moest Mossel zijn oprichtersaandelen inleveren. Mossel kreeg hiervoor naar eigen zeggen 38.000 gulden, maar schat de huidige waarde van het pakket op 30 miljoen gulden. De ex-directeur dreigt nu met een rechtszaak.

Al deze troebelen (en de mogelijke nasleep ervan) staan netjes vermeld in het prospectus van Newconomy, maar de ontboezemingen van Mossel in de pers komen op een vervelend moment.

Dan is er ook nog de polemiek rondom de positie van bestuursvoorzitter De Hond. Grootaandeelhouder NeSBIC, een participatiemaatschappij van Fortis, zei zaterdag in de De Telegraaf bij monde van een woordvoerder dat De Hond op niet al te lange termijn moet worden vervangen. De Hond zou zijn gehandhaafd vanwege zijn mediagenieke uistraling.

De NeSBIC-woordvoerder zegt nu verkeerd te zijn geciteerd, maar het kwaad is geschied. Aan de vooravond van de beursgang staat de positie van De Hond plotseling ter discussie. En dat is géén goed nieuws voor Newconomy.

    • Stéphane Alonso