De voorzitter moet `aardig friemelen'

NOS-televisiecommentator Theo Reitsma is terug als voorzitter van de honk- en softbalbond. Maar hoe moet het nu verder met de omstreden bondscoach Jan-Dick Leurs?

De vraag is sinds gisteravond gerechtvaardigd of Jan-Dick Leurs tijdens de Olympische Spelen in september nog wel bondscoach van de nationale honkbalploeg is. Theo Reitsma stapte vorig jaar op als voorzitter van de honk- en softbalbond KNBSB, omdat hij het niet eens was met het door Leurs gevoerde topsportbeleid. Nu is de sportcommentator van de NOS-televisie teruggekeerd als kopman.

Reitsma wilde gisteravond nog niet zeggen of hij de positie van de bondscoach ter discussie zal stellen. ,,Ook met Leurs gaan we binnenkort praten.'' Leurs zelf had eerder al gezegd te overwegen op te stappen als Reitsma wederom voorzitter zou worden. ,,Dat moet hij weten'', reageerde Reitsma op die opmerking van Leurs. ,,Ik heb het niet zelf van hem gehoord, dus kan ik er op dit moment weinig mee.''

Reitsma zei het als zijn eerste taak als voorzitter te beschouwen de verstandhouding tussen de KNBSB en NOC*NSF te normaliseren. Het team de mission van de sportkoepel heeft zware kritiek op de honkbalbond geuit, omdat de olympische voorbereiding van de nationale selectie ver beneden de maat is. Door het lange competitieprogramma heeft de Nederlandse ploeg slechts drie weken tijd voor de start van het olympische toernooi. Reitsma weet dat hij nu niets meer aan de lengte van de inmiddels gestarte competitie kan doen. ,,Maar ik zie wel wat andere mogelijkheden om het één en ander te verbeteren. Het wordt aardig friemelen.''

Wat betreft de positie van Leurs hecht Reitsma veel waarde aan de mening van de spelers over de coach. De nieuwe voorzitter zei het ook belangrijk te vinden dat de in Amerika spelende prof Ralph Milliard en ex-prof Rikkert Faneyte tot de kandidaten voor de olympische selectie behoren. De twee zijn uit beeld geraakt bij Leurs. Reitsma: ,,Het is triest dat deze goede jongens er niet bij zijn. Ik wil weleens horen wat er precies is gebeurd.''

Reitsma werd gisteravond tijdens een woelige bondsraadvergadering in Nieuwegein tot voorzitter benoemd. Ruim een half jaar had de KNBSB geen bestuur. Een `commissie van wijze mannen' kreeg in december de opdracht een nieuw college te vinden. Daarin was men bij de eerstvolgende vergadering van vorige maand nog niet geslaagd. Als reactie vroegen twee clubs, Kinheim en Neptunus, Reitsma weer een bestuur samen te stellen. Dat lukte hem binnen maand. Inmiddels had ook de commissie een bestuur geformeerd. Zodoende waren er ineens twee groeperingen.

Ron Jaarsma, voorzitter van de `wijze mannen', had voor de extra bondsvergadering al aangekondigd dat zijn bestuur – met onder anderen de voormalige Amsterdamse wethouder Harry Groen als secretaris-penningmeester – geen tegenkandidaat zou accepteren. Hij hield woord. Toen na lang heen- en weer gepraat het college-Reitsma geen aanstalten maakte op te stappen, trok Jaarsma het door hem geformeerde bestuur terug. ,,Ik hou mijn mensen uit de wind. Ik accepteer niet dat er wordt gestemd.''

Jaarsma, al jaren hoofdsponsor bij HCAW, was zeer ontstemd. ,,Ik voel me misleid en misbruikt. De KNBSB verdient het niet meer dan een marginaal bondje te zijn.'' Op zijn beurt werd Jaarsma van verschillende kanten verweten alleen aan zijn eigen belangen te denken. ,,Ik had het liever op een eerlijke, open wijze uitgevochten. Maar dat wordt ons nu onthouden'', reageerde een van Jaarsma's grootste opponenten, Kinheim-voorzitter Peter Jager.

Reitsma bekende dat hij gedurende de lange vergadering een paar keer het gevoel had eigenlijk geen voorzitter meer te willen worden. Aan het einde van een volgens hem ,,vreemde avond'' stemde hij toch in met zijn benoeming. Hij vroeg de aanwezigen in Nieuwegein om respect en beloofde op zijn beurt respect voor anderen te tonen. Reitsma heeft onder anderen oud-international Berry Eijgendaal als bestuurslid topsport honkbal naast zich.

    • Hans Klippus