De politiek over het multiculturele drama - SP

Mede naar aanleiding van het essay `Het multiculturele drama' dat de publicist Paul Scheffer eind januari op de opiniepagina schreef, debatteerden de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer gisteren over het minderhedenbeleid. Hierbij een aantal, deels letterlijke, bijdragen uit dit debat dat morgen wordt voortgezet.

[...]De overheid heeft gefaald in het scheppen van de beste voorwaarden voor de integratie. Laat ik vooropstellen dat politici mensen niet kunnen integreren in de samenleving. En dat is maar goed ook.

Integratie is iets van de mensen zelf, van de nieuwkomers en van de autochtonen. Wat de overheid wel kan en moet doen, is zorgen voor de beste voorwaarden om de integratie te laten slagen.

Het falende integratiebeeld heeft ertoe geleid dat migranten en hun kinderen er onvoldoende in slagen echt deel te nemen aan de samenleving. Zij beschikken door de bank genomen niet over dezelfde kansen als de gemiddelde autochtoon. Die gebrekkige deelname aan de samenleving hindert het integratieproces. Daarmee is de cirkel rond en zitten wij in een spiraal naar beneden.

Deze negatieve spiraal is buitengewoon nadelig voor de mensen over wie wij het hebben. Uit rechtvaardigheidsoogpunt deugt het van geen kant. Maar dat niet alleen, er tikt ook een tijdbom. Het zou wel erg naïef zijn te denken dat dit proces zo door kan gaan zonder dat het een keer tot een uitbarsting komt.

De armoede waar veel allochtonen in terecht zijn gekomen in combinatie met een gebrek aan uitzicht op verbetering en geloof in een betere toekomst leidt tot teleurstelling en frustratie. De nog altijd bestaande discriminatie doet daarbij nog een extra duit in de toch al overvolle zak van ontgoocheling.

[...]Integratie is het enige effectieve antwoord op de groeiende problemen voor mensen uit etnische minderheidsgroepen. Alle andere concepten zijn misschien mooi op de tekentafel, maar hebben in de praktijk niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Deze vaststelling leidt tot de conclusie dat mensen, die in dit land hun toekomst willen opbouwen en die willen dat hun kinderen hier hun toekomst kunnen opbouwen, ook alles in het werk zullen moeten stellen om de taal te leren en vertrouwd te raken met de hier heersende normen en waarden, de inrichting van onze samenleving, enzovoorts.

Maar dat niet alleen, de overheid (het Rijk en de gemeenten), de scholen, de bedrijven en de gemeenschappen van Nederlanders en buitenlanders zullen zich moeten inspannen. Integratie is naar de mening van mijn fractie een actief proces.