Belastingvoordeel tot helft van aankoopprijs bij aanschaf computer

Werknemers en mensen met een uitkering kunnen binnenkort belastingvrij een computer aanschaffen. Het voordeel kan oplopen tot ruim vijftig procent van de aanschafwaarde.

Een werkgroep van ambtenaren van de departementen Financiën en Sociale Zaken onderzoekt op initiatief van minister Vermeend (Sociale Zaken en oud-staatssecretaris van Financiën) wat het plan kost en onder welke critieria de regeling moet gaan gelden.

Het plan om de aanschaf van computers aantrekkelijker te maken past in de ambitie van het kabinet om Nederland een voorloper te laten zijn in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Eind deze maand komen de ministers Jorritsma (Economische Zaken), Hermans (Onderwijs), Van Boxtel (Integratie) en Korthals (Justitie) met een ICT-plan. Ook bij de verdeling van de miljardenmeevallers, vorige week, heeft het kabinet geld uitgetrokken voor computers in het onderwijs en het zogenoemde kennisnet.

Het is de bedoeling dat de belastingvrije computers ,,zinnig'' worden gebruikt. Voor werknemers betekent dit dat ze moeten aantonen de pc ook voor hun werk te gebruiken. Voor mensen met een uitkering wordt nog gezocht naar criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald of zij in aanmerking kunnen komen voor een belastingvrije computer.

Het voorstel zal grote overeenkomst vertonen met de zogenoemde pc-privé projecten die nu al bestaan en waarbij werkgevers hun personeel de mogelijkheid bieden belastingvrij een pc aan te schaffen.

Vermeend wil mensen de kans geven van hun bruto salaris een computer of randapparatuur (printers, scanners) tot ongeveer 5.500 gulden te kopen.

Afhankelijk van de inkomstenbelasting die verschuldigd is, kan het voordeel dan oplopen tot 52 procent. Voor het belastingvrij aanschaffen van computers door niet-werkenden zou de Sociale Verzekeringsbank, die de uitkeringen en premieafdrachten regelt, een rol moeten spelen.