Vertrek Israel uit Libanon nu officieel

Israel heeft de Verenigde Naties gisteren officieel op de hoogte gesteld van het besluit zijn troepen begin juli uit Zuid-Libanon terug te trekken.

De 1.500 manschappen zullen zich op basis van resoluties 425 en 426 van de Veiligheidsraad terugtrekken achter de grens die de VN in 1978, na de Israelische inval in Zuid-Libanon (de Litani-actie tegen Palestijnse strijders), vaststelde. Israel gaat ervan uit dat de officiële aankondiging van het vertrek van zijn troepen uit Zuid-Libanon Kofi Annan in staat zal stellen om de sterkte van de VN-vredesmacht UNIFIL in Zuid-Libanon van 4.500 op 7.000 man te brengen. Libanon zal daar echter mee moeten instemmen. Israel is gebrand op uitbreiding van UNIFIL als schild tegen mogelijke aanvallen van de shi'itische guerrillabeweging Hezbollah over de grens heen tegen Noord-Israel.

De Israelische onderminister van Defensie, Efraim Sneh, is ervan overtuigd dat een militaire botsing met Syrische troepen in Libanon na door Damascus georganiseerde provocaties van de zijde van Hezbollah en/of Palestijnse strijders vrijwel onvermijdelijk is. Sneh zei zondag in een voordracht dat Israels militaire overwicht op Syrië dan voor iedereen duidelijk zal worden.