Vakontruiming

Toen omstreeks 1954 de strijd om al of niet betaald voetbal in alle (betrekkelijke) heftigheid woedde, bekende een hartstochtelijk verdediger van de amateurstatus, de heer A.J. van Leusen te Velsen, dat de eerste door hem geleide wedstrijd bij de amateurs in een algemene en totale vechtpartij was geëindigd. Het ging hem toen om de `cleane' amateurs contra de bezoedelde broodvoetballers en hij besefte dat braafheid en zonde dwars door de partijen heen liepen.

Tegenwoordig gaat het minstens over hetgeen men elkaar toeschreeuwt dan om hetgeen men elkaar aandoet, getuige de gebeurtenissen rond Ajax-AZ van zondag jongstleden. Pikant daarbij was een opmerking van de geboren Marokkaan Boussatta jegens scheidsrechter Van Egmond, die de strijd tijdelijk staakte nadat een bepaald tribunevak hem (Van Egmond) op de korrel had genomen. Het bedroefde de gekwetste speler dat er niet was gestaakt toen hij het mikpunt van het gepeupel was. Al kan het zijn, dat het een kwestie van de druppel en de emmer is geweest.

Waar het werkelijk om gaat is dat het vulgus zich beledigend kan uitleven zoveel het wil. Eventjes staken helpt zelden. Men ging na de hervatting gewoon door met schelden. En zolang de arbiter niet naar het krasse middel van het doen ontruimen van het boosdoenersvak durft te grijpen, overwint het kwade het goede.

Ik ben het volkomen eens met Hans Kraay sr., die zondagavond vuur spuwde aangaande deze gang van zaken. Zolang men de rouwdouwers niet durft aan te pakken, zal het af en toe deerlijk uit de hand blijven lopen. Als je de gebeurtenissen overlaat aan de straat, is het einde zoek. Voor dringende oproepen per microfoon zijn de rebelse aanhangers al lang niet meer gevoelig. Zij zullen bij kop en kont moeten worden gepakt en buiten gezet.

Wie er beledigd wordt – de speler, de scheidsrechter, een grensrechter of een machteloos bestuurslid op de eretribune – is niet van belang. Het hoort niet, het moet niet gebeuren en er moet worden ingegrepen, voordat het nog erger uit de hand loopt.

Uit vrees voor dat laatste durft men niet tot vakontruiming over te gaan. Wat indien het halve stadion weerspannig wordt? Maar die angst is ongegrond, aangezien het stadion voor negentiende bestaat uit fatsoenlijke mensen die een voetbalmatch willen zien en verder niets.

    • Herman Kuiphof