Twentestad redt het niet in senaat

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) trekt het wetsvoorstel voor de fusie van Hengelo, Enschede en Borne tot Twentestad in. Dat was vanochtend de stellige verwachting in de Eerste Kamer.

De nieuwe bewindsman van Binnenlandse Zaken verdedigde in de Eerste Kamer weliswaar het voorstel van zijn voorganger Peper, maar op voorhand staat vast dat geen enkele fractie het steunt. CDA-woordvoerder Boorsma noemde het feit dat De Vries het wetsvoorstel van zijn voorganger toch wilde verdedigen ,,het bewandelen van de koninklijke weg'', omdat het wetsvoorstel immers door deze regering is ingediend.

Alle fracties leverden vernietigende kritiek op de procedure die met name minister Peper heeft gevolgd. Die procedure heeft veel te veel tijd gekost en kreeg wegens de steeds breder wordende tegenstand gaandeweg het karakter van een `prestige-project', waarbij de Eerste Kamer bijna een half jaar heeft moeten wachten voordat zij aan de behandeling van de wet kon beginnen. Onlangs bleek dat ook de fractie van Pepers eigen PvdA tegen de fusie van de drie gemeenten was, waarmee álle steun aan het wetsvoorstel was weggevallen.

Voorafgaand aan het debat in de Eerste Kamer heeft De Vries direct na zijn aantreden op Binnenlandse Zaken gesprekken gevoerd met alle fractie-woordvoerders. Daarin heeft de bewindsman toegezegd het wetsvoorstel pas na de eerste termijn te zullen intrekken, omdat hij er aan hecht dat de fracties hun overwegingen tegen de wet in het openbaar uitspreken. Die overwegingen bestaan grotendeels uit weerzin tegen de grootschaligheid van het nieuwe stedelijke conglomeraat. Wat er nu moet gebeuren met Twentestad is niet duidelijk. De woordvoerders willen het ontvouwen van nieuwe plannen overlaten aan minister De Vries.

De Eerste Kamer is in meerderheid wel voor de andere twintig herindelingsvoorstellen die het wetsontwerp bevat, maar heeft geen recht van amendement. De Vries zal daarom naar verwachting eerst het hele wetsvoorstel terugnemen en vóór het zomerreces een nieuw ontwerp bij de Tweede Kamer indienen, waarin de herindeling van de andere gemeenten wordt geregeld.

Als de beide Kamers die op tijd kunnen behandelen, kunnen die herindelingen nog op 1 januari van het volgend jaar een feit zijn. D66-woordvoerder Terlouw zei vanochtend met het oog op deze gecompliceerde gang van zaken een voorkeur te hebben voor aparte wetsontwerpen die steeds in één herindeling voorzien. De Tweede Kamer verwierp vorig jaar overigens een wijzigingsvoorstel waardoor Twentestad uit het wetsontwerp zou worden gelicht.

Hengelo is steeds fel tegen de fusie geweest, terwijl Enschede voorstander is.