Schepen te koop wegens wanbetaling

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) probeert vandaag met een openbare verkoop van drie schepen openstaande rekeningen te vereffenen. Het havenbedrijf legde de schepen eerder aan de ketting, omdat de eigenaren weigerden havengeld te betalen.

Een van de schepen is de Jaising Trinity, eigendom van een Indiase rederij. De eigenaar weigerde vorig jaar de rekeningen van het havenbedrijf te voldoen. Het GHR daagde de reder voor de rechter, die de eigenaar dwong de openstaande rekeningen te betalen. De voltallige Indiase bemanning verliet in november al het schip. Ook het schip Kati ligt sinds enkele jaren onbemand in de Rotterdamse haven. Tevergeefs probeerde het havenbedrijf contact te krijgen met de eigenaar uit Cyprus. Hetzelfde gebeurde met het onder Russische vlag varende Tseriba. De eigenaar is sinds 1995 spoorloos.