Raad van State schrapt milieuvergunning

De Raad van State heeft een milieuvergunning voor de cokesfabrieken in IJmuiden van staalconcern Hoogovens, het huidige Corus, vernietigd. Volgens de raad heeft de provincie Noord-Holland verzuimd te onderzoeken of de uitstoot van schadelijke stoffen kan worden beperkt. De provincie verleende Hoogovens in 1995 een vergunning voor de productie van cokes. De milieufederatie Noord-Holland maakte echter bezwaar tegen die toestemming. Volgens deze organisatie komt er bij de productie te veel stikstofoxide (NOx) en zwaveldioxide (SO2) vrij.

De afdeling bestuursrechtspraak heeft de milieufederatie Noord-Holland in het gelijk gesteld. Volgens de Raad van State heeft de provincie niet onderzocht of de uitstoot van de genoemde schadelijke stoffen door het treffen van voorzieningen kan worden verminderd. De concentraties NOx en SO2 liggen daardoor hoger dan is aanbevolen in de Nederlandse Emissie Richtlijnen Lucht (NER).