Paul Kagame als eerste Tutsi president Rwanda

Regering en parlement van Rwanda hebben gisteren met overweldigende meerderheid generaal-majoor Paul Kagame gekozen tot president. Kagame is sinds de onafhankelijkheid in 1962 de eerste Tutsi die staatshoofd van Rwanda wordt.

De verkiezing was bij voorbaat een gelopen race. Sinds het Rwandees Patriottisch Front (RPF) in 1994 na de genocide aan de macht kwam, gold Kagame als de sterke man van het land. Hij was niet alleen voorzitter van de RPF, maar ook vice-president en minister van Defensie. Zes jaar geleden schoof hij Pasteur Bizimungu naar voren als president, een van de weinige Hutu's die lid van het RPF was. De samenwerking tussen de Frans sprekende Hutu Bizimungu en de Engels sprekende Tutsi Kagame moest de verzoening tussen de twee bevolkingsgroepen symboliseren nadat bij de genocide 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu`s om het leven waren gebracht.

Maar de laatste maanden was de verhouding tussen de twee sterk verzuurd. Vier weken geleden stapte Bizimungu op omdat zijn positie onhoudbaar geworden af. Hij verschool zich achter `persoonlijke redenen'.

Kort daarop benoemde het Rwandese Hooggerechtshof Paul Kagame tot waarnemend president en stelde de RPF hem kandidaat voor het presidentschap. De RPF kwam nog met een tweede kandidaat, Charles Muligande, secretaris-generaal van de partij. Maar dat deed de RPF alleen omdat ze daar volgens eerdere afspraken toe verplicht is. Muligande maakte geen kans, ook al omdat Kagame door de overige zeven partijen in het parlement gesteund werd. Alle partijen zijn zes jaar geleden in het parlement gekomen op basis van onderlinge afspraken, niet door verkiezingen. Ze staan onder sterke invloed van het RPF.

Kagame moet zich nu terugtrekken uit het leger en het kabinet. Het presidentschap wordt onverenigbaar geacht met een kabinetspost of met een positie in het leger.