Op bezoek

PREMIER BLAIR heeft er geen gras over laten groeien. De gekozen, maar nog niet beëdigde president van Rusland, Vladimir Poetin, was gisteren al op de thee bij de Britse koningin. Indachtig de voortrekkersrol van zijn voorgangster Thatcher bij de ontdekking van Gorbatsjov midden jaren tachtig heeft Blair voor het hele Westen de toon willen zetten in de omgang met de nieuwe leider. Daarbij kon de vorstin niet worden gemist. De Britse toonzetting kan als volgt worden begrepen: na de onnavolgbare politieke en diplomatieke buitelingen van Jeltsin zit er eindelijk weer een overzichtelijk iemand in het Kremlin. Niet in alle opzichten is hij onze man, maar hij kan zich in de goede richting ontwikkelen als we ons nu niet van hem afwenden.

Blair had haast, want begin juni verschijnt president Clinton al in Moskou. De `window of opportunity' om de show te stelen stond voor de Britse premier slechts korte tijd open. Straks nemen de Amerikanen het weer over. Ook Poetin weet wie uiteindelijk de spullen levert waar hij op aast. Maar zo'n eerste kennismaking in Londen kan geen Russisch staatshoofd kwaad doen, moet hij gedacht hebben. Blair kon zich op zijn beurt dankbaar opwerpen als bruggenbouwer.

HET GEEFT WEL te denken dat de president van een land waartegen in december nog sancties, hoe licht ook, werden ingesteld, in april al weer op het hoogste niveau wordt ontvangen. Niet de VS, maar de Europese Unie legde Rusland die sancties op in verband met het optreden van Russische strijdkrachten in Tsjetsjenië. Groot-Brittannië is lid van de EU en heeft zich toen niet tegen de sancties verzet. Bovendien was Poetin in december als premier rechtstreeks verantwoordelijk voor wat er in de Kaukasus-republiek gebeurde. Nu heeft hij onderzoek toegezegd naar eventuele oorlogsmisdaden, maar de ervaring leert dat dergelijk onderzoek ter plaatse steeds weer ernstig wordt tegengewerkt. Blairs optimisme op dit punt klonk weinig geloofwaardig.

Intussen loopt in de Raad van Europa een procedure om Rusland in verband met het militaire optreden in Tsjetsjenië als lid te schorsen. Poetin hoeft zich daar verder niet over op te winden. De EU heeft al laten weten er niet in mee te gaan. Het bezoek aan Londen bevestigt dat de Russische president `salonfähig' is. Straks ontvangt Poetin Clinton en zit hij aan bij de G-7. Tsjetsjenië is, wat de hogere politiek betreft, vergeten en vergeven.