Nieuwe Economie

De illustratie van Albert Hahn bij het artikel `Nieuwe Economie vraagt om spelregels' van Frans Becker en Ben Dankbaar (NRC Handelsblad, 13 april) was in dubbel opzicht zeer treffend. Helaas ontbrak echter een verklarend onderschrift, waardoor misschien niet iedereen de dubbele boodschap ervan heeft kunnen inzien.

De prent van Hahn staat namelijk symbool voor de spoorwegstaking uit 1903. Deze staking markeerde een ommekeer in de relatie tussen arbeiders en kapitalisten, liet voor het eerst de macht van vakbonden zien en gaf daarmee de aanzet tot de opmars van de sociaal-democratie. Anno 2000 heeft de meerderheid van de EU-landen een sociaal-democratisch getinte regering.

De ironie wil nu dat het diezelfde sociaal-democraten zijn die zich sterk maken voor het stimuleren van de zogenaamde Nieuwe Economie. In deze `nieuwe', kennisintensieve economie, dreigt er, zoals Becker en Dankbaar laten zien, een nieuwe onderklasse van `kennisgedepriveerden' te ontstaan. Een ontwikkeling waar de moderne sociaal-democratie opmerkelijk genoeg geen oog voor lijkt te hebben.

Zo lijken, een eeuw na dato, de omstandigheden opnieuw rijp voor een grootschalige, algemene staking. Maar dan nu van mensen in niet-kennisintensieve banen als schoonmaker, telemarketeer, of pakjesbesteller. Want hoewel zij een belangrijke functie in de Nieuwe Economie vervullen, zullen termen als ICT en `levenslang leren' voor hen voorlopig weinig inhoud krijgen.

    • Hartger Wassink