`Niet morrelen aan Senaat'

De jonge advocaat waande zich even voor de balie. Hij geloofde er niets van dat de Eerste Kamer slechts een bescheiden taakopvatting heeft. ,,De Senaat als chambre de reflexion? Niet waar. Het is alsof je iemand een knuppel geeft en erbij zegt: je mag er alleen vliegen mee slaan. Maar, dames en heren, we hebben het vorig jaar gezien bij de heer Wiegel: die jaagt niet op vliegen, maar op groot wild''.

Bij alle commotie over het koningshuis zou bijna vergeten worden dat één staatsrechtelijk instituut werkelijk ter discussie staat: de Eerste Kamer. Het was minister Peper van Binnenlandse Zaken die begin dit jaar een notitie naar de Tweede Kamer stuurde met een aantal mogelijkheden om de macht van de Senaat te beperken. De Tweede Kamer moet de eerste gedachtewisseling over de notitie nog voeren, maar nu al kan de Senaat de afloop met het volste vertrouwen tegemoet zien.

Dit werd gistermiddag duidelijk tijdens een door de Stichting Machiavelli georganiserde discussiebijeenkomst. Goed, er was de kritische advocaat Stevens die vond dat de Senaat bij gebrek aan legitimatie zou moeten worden afgeschaft. Er was het `afvallige' GroenLinks Eerste Kamerlid Van der Lans die vond dat de Senaat in plaats van zijn tanden te vaak ,,een haveloos gebit'' liet zien.

Maar bovenal was er toch Eerste Kamervoorzitter Frits Korthals Altes. Heel fijntjes fileerde hij alle suggesties om de Senaat een minder prominente rol te laten spelen bij de behandeling van wetsvoorstellen. ,,Niet verstandig'', zei hij met veel gevoel voor understatement. Bijvoorbeeld het idee om de Eerste Kamer te verplichten onwelgevallige wetsvoorstellen terug te sturen naar de Tweede Kamer inplaats van direct af te stemmen. Het zou wel eens averechts kunnen werken, namelijk een Senaat die vaker gaat dwarsliggen, waarschuwde hij. En dat de Eerste Kamer haar bevoegdheden te buiten zou gaan? ,,In het staatsrecht is alles toegestaan dat niet is verboden'', aldus Korthals Altes.

Van repliek zou hij ook nog gediend worden door Wouter Gortzak, sinds 1998 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en qua leeftijd (bijna 69) beter passend in de Eerste Kamer, zoals de gespreksleider zei. Over de specifieke meerwaarde van senatoren had Gortzak zijn twijfels. Veel van zijn collega's aan de `overzijde' hadden niet veel meer ervaring of specifieke kennis dan Tweede Kamerleden. Maar ja, hij was in de loop der jaren toch bekeerd. Met de steeds verdergaande europeranisering en globalisering was hij de Eerste Kamer gaan beschouwen als een traditie waaraan niet moest worden gemorreld.

Korthals Altes wist genoeg.