Londen: leerstoel geschiedenis Lage Landen blijft

De leerstoel Nederlandse geschiedenis blijft verbonden aan het Britse University College London (UCL). Vorige week nog werd in de media bericht dat de leerstoel Europese geschiedenis van de 16e en 17e eeuw, in het bijzonder van de Lage Landen, zoals de officiële benaming luidt, wegens het vertrek van de hoogleraar Jonathan Israel zou verdwijnen. Door samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA), het UCL en het ministerie van Onderwijs is de voortzetting van de wetenschappelijke activiteit zeker gesteld. Minister Hermans (Onderwijs) heeft voor een periode van tien jaar een subsidie van 300.000 gulden toegezegd. De twee andere instellingen dragen jaarlijks evenveel bij. De leerstoel bestaat sinds 1919 en is in de loop der jaren bekleed door gerenommeerde Engelse en Nederlandse hoogleraren.

Leerstoel

In het bericht Londen: leerstoel geschiedenis Lage Landen blijft (in de krant van dinsdag 18 april, pagina 2) staat dat de minister van Onderwijs per jaar een subsidie van 300.000 gulden voor de leerstoel verstrekt en dat de twee andere partners een even groot bedrag betalen. Dat is niet juist. De kosten van de leerstoel bedragen in totaal drie ton per jaar. University College London, de Universiteit van Amsterdam en het ministerie betalen elk een derde deel. De minister heeft voor tien jaar steun toegezegd.