Leerplicht

In het bericht Melkert heeft zware kritiek op Hermans (in de krant van maandag 17 april, pagina 7) staat dat PvdA-fractievoorzitter Melkert het voorstel van staatssecretaris Adelmund verdedigt om de leerplicht te verlagen van zestien naar veertien jaar. De staatssecretaris wil sommige leerlingen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) de mogelijkheid bieden om vanaf 14 jaar te leren en te werken.