Initiatiefwet bestuur van onderneming

Aandeelhouders en werknemers moeten meer zeggenschap krijgen bij de benoeming van de raad van commissarissen bij grote bedrijven.

Dat staat in een initiatief-wetsvoorstel van oppositiepartij GroenLinks en regeringsfractie D66. De partijen presenteerden hun plan gisteren. Zij lopen hiermee vooruit op een advies over corporate governance van de Sociaal Economische Raad (SER). Dat advies wordt in september verwacht.

Fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks hekelde het `old-boys-network' waaruit de commissarissen nu bijna zonder uitzondering afkomstig zouden zijn. ,,De vijver waaruit wordt gevist is te klein, er moet een betere afspiegeling van de maatschappij worden gevonden voor de raden van commissarissen'', aldus Rosenmöller. ,,Het clubje waaruit wordt gerecruteerd bestaat uit 101 mensen, met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar.'' Mede-initiatiefneemster Schimmel (D66): ,,Daar zijn twee vrouwen bij.''

Volgens Rosenmöller en Schimmel zouden de aandeelhouders, de werknemers en de huidige commissarissen ieder eenderde deel van de raad van commissarissen moeten leveren. Door met profielschetsen voor nieuwe commissarissen te werken, in plaats van het huidige systeem van coöptatie, moet de raad onafhankelijker worden ten opzichte van de raad van bestuur die het moet controleren. De partijen vinden dat alle `stakeholders' (direct betrokkenen) bij de onderneming zeggenschap moeten krijgen. Vooralsnog hebben de twee initiatiefnemers nog weinig steun in de Kamer. Regeringspartij PvdA staat niet afwijzend tegenover het voorstel, maar wil eerst de medewerking van de sociale partners hebben alvorens het initiatief te steunen.

De VVD wijst de zeggenschap van werknemers van de hand omdat dit de onafhankelijkheid van de raad juist zou aantasten. Het CDA is om dezelfde reden tegen de initiatiefwet, omdat die zou leiden tot een ,,conflictmodel''.

De vakbonden en de werkgevers, vertegenwoordigd in de SER, reageren verdeeld op het initiatief-wetsvoorstel. VNO-NCW wijst het voorstel resoluut van de hand. ,,De verdeling, zoals GroenLinks en D66 die voorstellen, gaat ten koste van de onafhankelijkheid'', meent ook VNO-NCW. ,,Het risico bestaat dat de commissarissen meer vanuit hun deelbelang naar het bedrijf gaan kijken dan naar het bedrijf als geheel.''

Vakcentrale FNV juicht het intiatief ,,in principe'' toe, maar wijst op het overleg dat de sociale partners voeren over dit onderwerp. ,,We nemen het zeker mee in het SER-advies. Het plan komt overeen met wat de vakcentrales over dit onderwerp denken'', zegt bestuurder K. Rozemond. Vakbond CNV steunt het plan, omdat werkgevers en werknemers dan samen verantwoordelijkheid dragen voor een bedrijf.