Geen vervolging van burgemeester

Justitie in Arnhem wil burgemeester Zijlmans van het Gelderse Beuningen niet strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie is er onvoldoende bewijs dat de burgermeester strafbaar heeft gehandeld door een inwoner van zijn gemeente gedwongen te laten opnemen in een psychiatrische inrichting. Zijlmans kwam in opspraak omdat hij afvalverwerker Burgers uit zijn gemeente gedwongen liet opnemen op grond van de wet Bijzondere Opnemningen Psychiatrische Ziekenhuizen. Burgers had een hoogoplopende ruzie met de directie van Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN). Zijlmans maakte deel uit van de raad van commissarissen van de ARN. Toen Burgers de directie van de ARN telefonisch ging bedreigen, liet Zijlmans hem gedongen opnemen. Burgers deed aangifte van vrijheidsberoving en machtsmisbruik. Justitie seponeerde de zaak, waarna Burgers naar het hof stapte. Het hof gelastte het openbaar ministerie in mei vorig jaar een gerechtelijk vooronderzoek naar Zijlmans te starten. Uit het onderzoek is onvoldoende bewijs voor strafbaar handelen door Zijlmans gekomen. Justitie zal het hof voorstellen hem niet te vervolgen.