Erfelijk koningschap 2

Ik ondersteun de zienswijze van de heer Tjeenk Willink (14 april) in zijn artikel `Erfelijk staatshoofd kan democratie versterken'.

De twee basistaken die onze majesteit heeft, dienen inderdaad te worden uitgevoerd door een onafhankelijk instituut dat boven de politiek is verheven. Daarenboven dient er sprake te zijn van een mondiale acceptatie en herkenning. Een koning- of koninginneschap is daartoe een prima instrument, terwijl dit in Nederland een bijzondere status kent o.b.v. de WO-II-ervaringen.

Discussie over onze monarchie in onze democratie zou moeten leiden tot de inleiding van een `demarchie' als (nieuwe) staatsvorm. Voortbouwend op het ons zo aangemeten `poldermodel'.

Je hoeft niet koningsgezind te zijn om in te zien dat onze monarch toegevoegde waarde levert. Gelukkig worden ook omissies begaan. Dat creëert ten eerste kansen en is ten tweede menselijk.

Zie de monarchie als een uitstekend marketing-instrument en bindende factor in onze samenleving. Het model van een gekozen president is zeer on-Nederlands en biedt de samenleving geen besparingen.

In de VS hebben ze ruime ervaring met dit systeem. De huidige campagnes aldaar maken mij echt niet vrolijk. Die koning(in) is zo gek nog niet.

    • Erwin P. Weststrate