`Duitse economie groeit krachtig, inflatie gering'

De Duitse economie groeit krachtig, de werkloosheid daalt en de prijzen blijven stabiel. De economische situatie in Duitsland is sinds 1991 niet meer zo gunstig geweest.

Deze optimistische prognose hebben de zes toonaangevende economische instituten vandaag in Berlijn bekend gemaakt. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) zal dit jaar en in 2001 ten minste 2,8 procent bedragen.

De gunstige vooruitzichten voor de Duitse economie worden bevestigd door Bundesbank-voorzitter Ernst Welteke. In zijn toelichting bij het jaarverslag van de centrale bank over 1999 schrijft hij de economische groei toe aan de exportsector. Bedrijven profiteren onder andere van het waardeverlies van de euro, dat tegenover de belangrijkste handelspartners vorig jaar 13,6 procent bedroeg.

Net als de Bundesbank achten ook de economische instituten op de langere termijn voor Duitsland zelfs een groei van 3 procent mogelijk. Dan zal de ,,politiek van de regering wel de voorwaarden moeten scheppen zodat de economische dynamiek structureel wordt versterkt'', schrijven de instituten in hun voorjaarsverslag over de Duitse economie. Het betreft de zes economische instituten uit Hamburg, Essen, Halle, Berlijn, Kiel en München.

De belastinghervorming van de rood-groene regering wordt in het rapport een ,,grote stap naar voren'' genoemd. Toch gaat de belastingverlaging nog niet ver genoeg. ,,De netto-lastenverlichting voor de modale belastingbetaler dient groter te zijn'', staat in het rapport.

Tegelijkertijd manen de instituten de regering van bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) aan de stringente bezuinigingskoers vast te houden. Als de stijging van de staatsuitgaven 1 tot 1,5 procent onder de nominale economische groei blijft, ontstaat speelruimte van ongeveer 25 miljard D-mark, becijferen de economen. Daarmee kan een grotere belastingverlaging worden betaald en tegelijkertijd kan het overheidstekort worden verminderd.

De arbeidsmarkt zal met enige vertraging reageren op de economische opleving in Duitsland. Voor het eerst sinds lange tijd zal de werkgelegenheid weer merkbaar toenemen, voorspellen de zes instellingen. Verwacht wordt dat het aantal werknemers dit jaar met 280.000 en volgend jaar met 265.000 zal stijgen. Het aantal werklozen zal naar verwachting met 269.000 dit jaar en 330.000 volgend jaar afnemen. Eind 2001 kan de werkloosheid gedaald zijn tot 3,4 miljoen. Dat zijn 1,1 miljoen werklozen minder vergeleken met het recordaantal werklozen eind 1997, schrijven de instituten.

De werkloosheid in heel Duitsland zal afnemen van 10,9 procent in 1997 tot 8,8 procent in 2001. De daling van het aantal werklozen zal vooral in West-Duitsland plaatshebben, omdat daar de industrie aantrekt. De Oost-Duitsers profiteren nauwelijks van de oplevende conjunctuur.

In Oost-Duitsland domineert de bouw de economie, en van het aantrekken van de bouwbranche is geen sprake. In deze sector zou ,,het uitstoten van werknemers'' kunnen afnemen, melden de instituten voorzichtig.

Hoewel de conjunctuur aantrekt, rekenen de economen niet op stijgende prijzen. Integendeel. De gematigde loonsverhogingen en de teruglopende olieprijzen zullen de inflatie verminderen van 1,5 procent dit jaar tot 1,3 procent in 2001.

    • Michèle de Waard