DNB: geef dakloze bankrekening

De Nederlandsche Bank schiet het groeiend aantal dak- en thuislozen te hulp dat van banken geen bankrekening krijgt. De Nederlandsche Bank zal de banken vragen voor deze mensen alsnog een rekening te openen of ze anderszins te helpen, zo heeft een woordvoerder van De Nederlandsche Bank desgevraagd meegedeeld. De Nederlandsche Bank heeft geen wettelijke middelen om de banken te dwingen bankrekeningen te openen. Wel zullen de banken geneigd zijn te luisteren naar De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op alle banken.

De kwestie van de dak- en thuislozen zonder bankrekening is bij De Nederlandsche Bank aan de orde gesteld door het Leger des Heils. Het Leger heeft zelf duizenden cliënten die geen eigen bankrekening krijgen omdat ze te veel schulden hebben of voor problemen zorgen. Deze mensen laten hun uitkering vaak overmaken naar de rekening van het Leger dat het geld voor hen beheert en hun rekeningen betaalt. Het Leger bedient circa 7.000 dak- en thuislozen op deze manier met zijn `bancaire activiteiten'. Het Leger beschouwt een eigen bankrekening als eerste vereiste voor deze mensen om te reïntegreren in de samenleving. Het constateert dat, ondanks de excessieve groei van de welvaart, het aantal mensen zonder bankrekening blijft toenemen.

Het Leger ziet een duidelijk verband tussen de toenemende rijkdom en de groeiende groep mensen die maatschappelijk worden uitgesloten. ,,Mensen willen meedoen met de rijkdom en storten zich diep in de schulden'', aldus H. van Teijlingen van het Leger. ,,Banken en postorderbedrijven bieden hun de meest aantrekkelijke kredieten aan. Maar als die mensen zich zwaar in de schulden hebben gestoken die ze niet kunnen aflossen, worden ze er door de banken resoluut uitgegooid.''

De Nationale Federatie Opvang, de koepelorganisatie van instellingen voor dak- en thuislozen, Blijf-van-mijn-lijf huizen, crisisopvang en sociale pensions, beaamt dat het probleem van mensen zonder bankrekening steeds `nijpender' wordt. ,,Met name bij de jeugd: door de mobiele telefoons en de postorderbedrijven'', aldus directeur mevrouw I. Smidt van de Federatie.

Volgens directeur mevrouw I. Smidt van de Nationale Federatie Opvang kunnen ,,commerciële banken niet uit de voeten met de onderkant van de samenleving''.

Het Leger des Heils heeft in de politiek tevergeefs aandacht gevraagd voor dit probleem. Het is nu ten einde raad naar De Nederlandsche Bank gestapt. Om aandacht te vragen voor maatschappelijke uitsluiting van het toegenomen aantal mensen zonder bankrekening, waarover Leger des Heils overigens geen harde cijfers heeft. En om er op te wijzen dat het Leger des Heils zelf de Wet Toezicht Kredietwezen (WTK) overtreedt.

Artikel 82 van de WTK schrijft voor dat instellingen niet zonder vergunning van De Nederlandsche Bank geld mogen aantrekken bij het publiek. Het Leger trekt, zonder de vereiste vergunning, de uitkering aan van duizenden Nederlanders.

De Nederlandsche Bank gaat nu onderzoeken of Het Leger inderdaad de wet overtreedt, zo heeft directeur dr. A. Schilder van De Nederlandsche Bank het Leger des Heils begin deze maand laten weten.

Indien dat het geval is, zal De Nederlandsche Bank bij het ministerie van Financiën op aanpassing van de Wet Toezicht Kredietwezen aandringen.

,,De WTK kent verschillende ontheffingen'', aldus de woordvoerder van De Nederlandsche Bank. ,,Het is de vraag of dit soort activiteiten ook geen ontheffing zouden moeten krijgen.''

    • Geert van Asbeck