Vraaggesprek met Beatrix op tv

De NOS zendt vrijdag 28 april een vraaggesprek uit met koningin Beatrix, waarin zij onder meer spreekt over ,,haar werk in het landsbestuur''. Verder komen aan bod komen het werk van de koningin in het buitenland, haar rol als symbool van nationale eenheid en haar werk als hoofd van het koninklijk huis. Het gesprek werd op 24 maart opgenomen, ruim voordat D66-fractievoorzitter De Graaf voorstelde de monarchie te hervormen.