Uitstel regeling koopsubsidie

De regeling waardoor mensen met een laag inkomen subsidie kunnen krijgen als zij een huis willen kopen wordt pas per 1 januari 2001 ingevoerd. Dat is een half jaar later dan tot nu toe gepland. Dat heeft staatssecretaris Remkes (VROM) aan de Eerste en Tweede Kamer geschreven. De extra tijd is nodig voor een goede voorbereiding van de uitvoering van de regeling.