Rome in de ban van jubelterreur

Omdat er sterke aanwijzingen zijn voor plannen voor een terroristische jubeljaar-aanslag, is de toegang tot het Sint-Pietersplein in Rome beveiligd met metaaldetectors en doorstraalapparaten zoals die ook op vliegvelden bestaan. Dergelijke veiligheidsmaatregelen zijn nooit eerder genomen.

Gisteren schuifelden pelgrims en toeristen door de 35 elektronische poorten die zijn ingericht in de zuilenkolonnades die het plein omarmen. De hoofdingang tot het plein was met een door politie-agenten bewaakt laag houten hek afgesloten, terwijl op de straten waarlangs mensen naar het plein lopen, opvallend veel politie op de been was.

Het is de bedoeling dat dergelijke veiligheidsmaatregelen gedurende heel het lopende jubeljaar blijven bestaan. De controle zal extra scherp zijn op momenten, zoals gisteren op Palmzondag, dat de paus zelf aanwezig is. Dat aanscherping van de controles pas komt terwijl het jubeljaar al vier maanden aan de gang is, wordt gezien als een teken dat inlichtingendiensten en politie recentelijk informatie hebben ontvangen over plannen voor een aanslag.

In de Italiaanse pers is gesuggereerd dat extremistische Palestijnse groepen zich op de paus zouden willen wreken na zijn recente bezoek aan Israel, waarin Johannes Paulus sterk heeft aangedrongen op vredesonderhandelingen.