Red Beatrix!

Al meer dan een halve eeuw zijn ons koningshuis en de radio onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie kent niet de fiere foto waarop koningin Wilhelmina, gehuld in een nu hoogst dubieuze bontstola, krijgshaftig staat afgebeeld terwijl zij voor een indrukwekkende microfoon de onder het Duitse juk zuchtende Nederlandse bevolking toespreekt en opstookt tot verzetsdaden vanuit het verre veilige Engeland aan de andere kant van de Noordzee. En wie heeft niet tegen z'n zin op uitdrukkelijk bevel van zorgelijk kijkende ouders stijf z'n mond moeten dichthouden als de Koningin haar jaarlijkse Kersttoespraak hield.

Radio was en is dan ook het medium bij uitstek voor de Oranjes. Hun bekakte hoog Soestdijks is net te pruimen op de radio omdat, in tegenstelling tot de tv, je niet tegelijkertijd met de kledinglijn of andere lachlust oproepende uiterlijkheden van onze royalties geconfronteerd wordt. En zelfs de in het karikaturale Neder-Duits gestamelde excuses van Bernard voor z'n immer weer boven water komende misstappen komen nog wel gemeend over als ze maar niet vergezeld zijn van z'n overjarige playboy-pose en de dubieuze combinatie van anjer in het knoopsgat en Ray Ban bril.

De conclusie is duidelijk, zo'n koningshuis kunnen we best aanhouden maar ze moeten niet al te veel in beeld komen want dan blijkt het maar een aandoenlijk stelletje waar je toch moeilijk mee voor de dag kan komen als het er op aan komt. Een radioverslag van een treinramp met Van Vollenhoven aan het woord is een verantwoord item, maar datzelfde gebeuren op de tv kan helaas niet anders dan lachlust opwekken en daar kan de man zelf echt niets aan doen. Tijdenlang hebben radioverslaggevers dan ook eigenlijk het vorstenhuis overeind gehouden met vrijwel uit de duim gezogen emotionele verslagen over aangeboden kruidkoeken en voorbij trekkende padvinders tijdens de nationale feestdagen die toch eigenlijk wel een ramp moeten zijn voor de Oranjes en aangetrouwden, daar is geen twijfel aan.

Nu plotseling de studentikoze leider van een derderangs op apegapen liggend politiek partijtje het functioneren van Beatrix aan de orde is gaan stellen en het nog net niet tot een revolutie is gekomen omdat popfotograaf Anton Corbijn met een zelfde soort oud nieuws nog net iets meer in de publiciteit kwam, komt er gelukkig een frisse tegenwind uit de hoek van de radiomakers die zich heldhaftig het lot van de Oranjes aantrekken. Niet Radio 1 t/m 5, want die hebben het te druk met zichzelf. En ook geen Radio 538, Noordzee, Sky en wat al niet meer. Nee hoor, de bescherming van het huis van Oranje is dit keer in handen van de Haagse Radiozender Hofstad die niet alleen de schaarse zendtijd gebruikt om Beatrix in het zadel te houden maar bovendien een heuse website (hofstad.nl.com) heeft ingericht onder de alleszeggende titel Red Beatrix! En die site liegt er niet om: ,,Na alle negatieve publiciteit over het koningshuis is het hoog tijd voor een tegengeluid. Het loopt langzamerhand de spuigaten uit. Eerst mocht onze vorstin niet eens op een welverdiende ski-vakantie. Toen kwamen er weer politici die haar het liefst alleen lintjes zagen doorknippen en nu is er een boek uit dat dat `onthult' dat dat Beatrix de hand had in de val van Elco Brinkman. Dit gaat te ver. Omdat onze geliefde Koningin zich niet zelf kan verdedigen doen wij het maar!'', was getekend Radio Hofstad.

Verder is er een comitee van aanbeveling, een telefoon nummer voor reacties (020(!)8652073) en de complete tekst van het Wilhelmus waarvan de muziek te downloaden is. Besloten wordt met de opsomming van de sponsors van deze actie met als meest opvallenden Het Oranje Kruis, Orangerie Grand Taverne, Mr. F.J. Oranje en de Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Wat minder ter sprake komt is het feit dat Radio Hofstad werd opgericht naar aanleiding van de kroning van Beatrix in 1980, maar dat zal wel toeval zijn.

    • Hans Dulfer