Politie: vervolg minister Israel om sekseel misbruik

De Israelische politie heeft de openbaar aanklager gisteren geadviseerd tot vervolging van minister van Transport en ex-stafchef Yitzhak Mordechai wegens seksueel misbruik van ten minste drie vrouwen. De zaak begon vorige maand met een klacht van een employée van Mordechais ministerie. Sindsdien hebben volgens de politie nog twee vrouwen zich gemeld met beschuldigingen tegen Mordechai. Verscheidene vrouwen hebben in interviews gemeld dat Mordechai hen tijdens hun dienstplicht had misbruikt. Zij zeiden indertijd niet de moed te hebben gehad een klacht in te dienen tegen een hoge officier. Mordechai zelf liet weten onschuldig te zijn, en van plan te zijn ,,met al mijn kracht te vechten voor gerechtigheid, mijn onschuld en mijn goede naam''. De zaak tegen Mordechai is slechts een van de schandalen die de Israelische regering momenteel teisteren. President Weizman, ex-premier Netanyahu, premier Barak en de ultra-orthodoxe geestelijk leider rabbijn Ovadia Yosef zijn of waren recentelijk onderwerp van politie-onderzoek.