Personalia

Drs. J. de Blécourt-Maas (VVD) volgt de overleden L. Hilarides op in de Eerste Kamer. Zij is docent natuurwetenschappen aan de Open Universiteit te Heerlen. Nu is De Blécourt-Maas (56) penningmeester van de Stichting Geluidhinder en voorzitter van de Stichting Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu. Zij is bovendien lid van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw, een onafhankelijke adviescommissie. De Blécourt was zeven jaar lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en is ook gemeenteraadslid geweest in Edam-Volendam. Later werd zij lid van Provinciale Staten van Gelderland en lid van de gemeenteraad in Winterswijk.