Paarse partijen blij met vreemdelingenwet

De Tweede Kamerfracties van de coalitie-partijen PvdA, VVD en D66 zijn zeer ingenomen met de nieuwe Vreemdelingenwet, maar staan lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de interpretatie.

Dat bleek vanmorgen bij het begin van een uitgebreid overleg tussen staatssecretaris Cohen (Justitie) en de Tweede Kamer over de technische aspecten van de nieuwe wet, die op 1 januari van het volgend jaar van kracht moet worden.

De staatssecretaris wil Nederland met de nieuwe wet minder aantrekkelijk maken voor asielzoekers, maar gaat daarin volgens VVD-woordvoerder Kamp niet ver genoeg, terwijl PvdA-woordvoerder Middel en zijn D66-collega Dittrich juist meer van het bestaande beleid willen behouden. Niettemin biedt de nieuwe wet volgens Middel een duidelijke kwaliteitsverbetering op het punt van de procedures die vreemdelingen na aankomst in Nederland moeten doorlopen. Hij zei vanochtend te hopen dat ook de oppositie-partijen overtuigd zullen raken van de voordelen van de voorgestelde versnelling van de procedures. Hij wil wel dat voor de invoering van de nieuwe wet de stapel dossiers van vreemdelingen die nog procederen onder de huidige wet wordt weggewerkt. Die stapel omvat nog zo'n 60.000 zaken. ,,Ik kan me voorstellen dat de bewindsman een projectorganisatie op die werkvoorraad zet, zodat de rechter straks niet te maken krijgt met verschillende typen vreemdelingen, van wie de een onder het oude, de ander onder het nieuwe regime valt.''

Kamp wil dat met name harder wordt opgetreden tegen asielzoekers die geen papieren bij zich hebben. In de maand december van vorig jaar bijvoorbeeld bleek 91 procent ongedocumenteerd, terwijl van 97 procent niet kan worden vastgesteld dat ze vervolgd worden. Dat kan volgens Kamp dus geen argument zijn voor het feit dat papieren ontbreken.

Asielzoekers die hun inburgeringscursus niet afmaken, moeten geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen, vindt Dittrich. Pas als ze de cursus helemaal hebben doorlopen, komen ze in aanmerking voor een permanente vergunning. Aanleiding voor Dittrich is de alarmerende rapportage over inburgering van `nieuwkomers', die het kabinet vrijdag naar de Kamer stuurde.