`Ontkoppel lonen en uitkeringen'

De VVD wil de huidige koppeling tussen lonen en uitkeringen afschaffen. De uitkeringen zouden de groei van de CAO-lonen nog maar voor de helft moeten volgen. Dit zou uitkeringsgerechtigden moeten stimuleren om weer te gaan werken.

De VVD kwam vanmorgen tijdens een debat in de Tweede Kamer over de krapte op de arbeidsmarkt met dit voorstel. De koppeling van lonen en uitkeringen wordt sinds 1995 (weer) volledig toegepast. Uitkeringen en minimumlonen volgen daardoor de CAO-lonen. Door te `ontkoppelen' profiteren uitkeringsgerechtigden minder van de groei van de economie.

Volgens het Kamerlid Wilders (VVD) is het door de huidige krapte op de arbeidsmarkt nodig dat mensen met een uitkering extra prikkels krijgen om weer te gaan werken. ,,We moeten niet langer dogmatisch doen over de koppeling.'' Alleen mensen die niet kunnen of hoeven te werken door ziekte of leeftijd zouden moeten worden gecompenseerd voor hun inkomensverlies, aldus de VVD.

Wilders zei te beseffen dat een beperking van de koppeling op korte termijn politiek niet haalbaar is. ,,Dan moet het maar in de volgende kabinetsperiode.'' Minister Vermeend (Sociale Zaken) reageerde meteen afwijzend. ,,Dit past niet in het regeerakkoord. Ik neem aan dat Wilders een schot voor de boeg geeft voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD'', zei de PvdA-minister. Verder wilde Vermeend niet op het voorstel ingaan. De VVD kreeg van de andere partijen geen steun. Midden jaren negentig hadden coalitiepartners VVD en PvdA geregeld onenigheid over de koppeling.

Eerder pleitte de VVD ervoor de zogeheten inkomensafhankelijke regelingen, zoals de huursubsidie en gemeentelijke kwijtscheldingen, af te schaffen of op zijn minst drastisch te beperken. Deze regelingen zorgen voor een armoedeval, het verschijnsel dat dat iemand die gaat werken er nauwelijks op vooruit of soms zelf op achteruit gaat. Het kabinet werkt aan plannen om de armoedeval aan te pakken. Daarbij wordt vooral gedacht aan het nemen van gunstige fiscale maatregelen voor mensen met laagbetaald werk.

De Tweede Kamer besprak vanmorgen de nota `In goede banen', waarin de knelpunten op de arbeidsmarkt worden beschreven en een reeks maatregelen voor met name scholing worden voorgesteld. Op de nota, die nog onder verantwoordelijkheid van de vorige minister van Sociale Zaken, De Vries, is gemaakt, was veel kritiek. De Kamer vindt dat er te weinig concrete oplossingen instaan.