Melkert heeft zware kritiek op Hermans

Het beleid van minister Hermans (Onderwijs) is ,,weinig consequent'', de minister ,,handelt niet inzichtelijk'', en hij heeft te weinig binnengehaald voor de verbetering van het onderwijs en de verhoging van de lerarensalarissen.

Dat zei PvdA-fractievoorzitter Melkert gisteren in het Radio 1 Journaal. Volgens hem is het tijd dat Hermans ,,uit zijn schulp kruipt'' en zich duidelijk uitspreekt voor een beleid. ,,Hermans wil meer overlaten aan de scholen en besturen, maar dat gaat allemaal niet vanzelf. De minister moet doelen stellen'', vindt Melkert. ,,Hermans ligt in de knoop met zichzelf, het departement en het onderwijsveld.'' De minister heeft ambities om kinderen verder te helpen, maar dan moet hij wel aangeven welke ambities dat zijn, aldus Melkert.

De fractievoorzitter wekte de suggestie dat Hermans zich te weinig heeft ingespannen om een flink bedrag voor onderwijs in de wacht te slepen bij de verdeling van de miljardenmeevallers afgelopen vrijdag in het kabinet. Wat er voor het onderwijs zelf en de lerarensalarissen extra wordt uitgetrokken, is nog onbekend.

Volgens de onderwijsbond CNV was het bij de verdeling van de meevallers ,,te stil rondom Hermans''. ,,Hij liet zich nooit uit over bedragen, maar dat kan ook strategie geweest zijn. En of hij het extra geld wil besteden aan gebouwen, computers of aan mensen is ook nog onduidelijk.''

De kritiek van Melkert komt na een periode waarin juist de staatssecretaris van Onderwijs, Adelmund (PvdA) het zwaar te verduren had, en waarbij Hermans opriep haar te sparen. Melkert deelt de kritiek op zijn partijgenoot Adelmund niet. Zij ligt volgens hem ,,op de goede koers''. Ook verdedigt hij haar voorstel om de leerplicht te verlagen van zestien naar veertien jaar, hoewel dat voorstel niet strookt met de PvdA-opvattingen.

Volgens Melkert is het vooral voor leerlingen van het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) nuttig om op jongere leeftijd meer werkervaring op te doen. ,,Zijn moeten de bagage meekrijgen om aan de slag te kunnen.''