Demonstraties tegen IMF en Wereldbank

Een Amerikaanse politieman slaat een demonstrant die zich ophoudt voor het gebouw in Washington waar het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank gisteren vergaderden. Met blokkades probeerden de 6.000 tot 10.000 demonstranten 's ochtends te verhinderen dat de delegaties voor de voorjaarsvergadering van het IMF het gebouw betraden. De ministers van Financiën en de centrale bankiers werden met speciale bussen onder zwaar escorte al vroeg naar binnen gebracht. Later op de dag blokkeerden de demonstranten de uitgangen van het gebouw. Met traangas en de wapenstok maakte de politie een eind aan de blokkades.

Volgens de demonstranten helpen het IMF en de Wereldbank de armoede in de wereld in stand te houden, bevorderen ze de milieuvervuiling en dienen ze de belangen van het grote geld, en niet die van de burgers in de Derde Wereld. De politie verrichtte tegen de 700 arrestaties. Na afloop van de vergaderingen van de zeven grootste industrielanden (G7) op zaterdag en de bijeenkomst van het hoogste vergaderorgaan van het IMF, het Internationale Monetaire en Financiële Comité (IMFC) op zondag bleek dat schuldverlichting voor de allerarmste landen met grotere daadkracht zal worden doorgevoerd.

Nederland wil de schulden van de allerarmste landen waarmee het een vaste ontwikkelingsrelatie heeft geheel kwijtschelden op voorwaarde dat zij het bedrag van de kwijtschelding gebruiken voor armoedebestrijding, aldus minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking).

HERVORMING IMF: pagina 13