Conflict artsen en directeur over zorg Slotervaart

De Inspecteur voor de Gezondheidszorg in Noord-Holland stelt een onderzoek in naar een conflict tussen directeur en specialisten in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Aanleiding is een brief waarin de specialisten de Amsterdamse huisartsen vorige week lieten weten dat zij niet langer instaan voor de kwaliteit van de zorg.

De specialisten verwijten ziekenhuisdirecteur L. Vennemann ,,onkundig beleid'. De vorig jaar aangestelde directeur en een groep specialisten ruziën al een half jaar over bezuinigingsplannen voor het ziekenhuis. Die plannen zijn nog in ontwikkeling. Het Slotervaartziekenhuis lijdt volgens Vennemann al jaren tien miljoen gulden verlies per jaar.

Uit onderzoek door PricewaterhouseCoopers blijkt volgens Vennemann dat de verliezen te wijten zijn aan enerzijds een relatief groot aantal `dure' patiënten, zoals reuma-patiënten bij orthopedie, en anderzijds gebrek aan efficiency. Om dat laatste probleem aan te pakken heeft Vennemann de specialisten per maatschap om een bezuinigingsvoorstel gevraagd. Het verzet beperkt zich volgens Vennemann tot vijf à zes van de honderd specialisten.

Volgens internist M. Soesan, die spreekt namens het vijfkoppige stafbestuur, is ,,80 à 90 procent' van de specialisten bang dat Vennemann ,,onsamenhangende en ondoordachte beslissingen' neemt. Het bestuur vindt dat Vennemann met de specialismen gezamenlijk moet overleggen in plaats van met elk apart. Bovendien is het bestuur het er niet mee eens dat de directeur wil bezuinigen op opleiding en wetenschappelijk onderzoek. De financiële problemen wil het stafbestuur onder meer oplossen door voor dure patiënten de verzekeraar om meer geld te vragen. Volgens Vennemann moeten de specialisten er nog aan wennen dat de tekorten niet meer door de gemeente Amsterdam worden aangevuld, zoals tot de privatisering in 1997 het geval was. ,,Men moet nu naar zichzelf kijken.'

De kwaliteit van de zorg is volgens Vennemann niet in gevaar, omdat het ziekenhuis beschikt over ,,goede specialisten'. Soesan geeft als voorbeeld van slechte zorg dat een assistentenrooster voor een aantal specialismen niet rond is, waardoor sprake is van onderbezetting.