Ziekenhuizen niet gewezen op fout in computer

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft ziekenhuizen niet ingelicht over een mogelijke onvolkomenheid in hun computersysteem, waardoor voor één patiënt verschillende bloedgroepen kunnen worden ingevoerd. De Inspectie was van deze onvolkomenheid op de hoogte door een sterfgeval in oktober in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR).

Vorige week overleed in het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) een 54-jarige vrouw, nadat zij tijdens een hartoperatie verkeerd bloed had gekregen. Een van de twee analisten die haar bloed hadden getest, had bloedgroep O ingevoerd in plaats van bloedgroep A. De computer waarschuwde niet dat er een fout was gemaakt. Het betreffende systeem is in meer ziekenhuizen in gebruik.

Gisteren werd bekend dat zich in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam in oktober vorig jaar een vergelijkbaar geval heeft voorgedaan. Het AZR heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg Zuid-Holland op de hoogte gesteld alsmede drie andere academische ziekenhuizen, zo meldde het gisteren in een persbericht. De eigen software werd aangepast.

Volgens waarnemend inspecteur-generaal Piet Vree heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg adequaat gehandeld. ,,We hebben de zaak in Rotterdam onderzocht. Rotterdam had heel netjes alle bloedtransfusiediensten in Nederland geïnformeerd. Dat was voor ons voldoende.''

Maar het AZR ontkent dat alle diensten zijn geïnformeerd. ,,Wij hebben alleen collega-academische ziekenhuizen in kennis gesteld waarvan wij veronderstelden dat ze met hetzelfde systeem werkten'', aldus een woordvoerder. ,,De inspectie weet dat. We hebben maatregelen genomen voorzover in ons vermogen ligt.'' Ze acht het heel wel mogelijk dat niet alle ziekenhuizen die het systeem gebruiken, zijn bereikt.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht kreeg wel een melding, maar vindt dat die had moeten komen van de Inspectie. ,,Dat kun je niet overlaten aan een ziekenhuis'', zegt een woordvoerder.

De inspectie en het openbaar ministerie bekijken of het AZM laakbaar heeft gehandeld.