Wenen wil rechten minderheden uit de grondwet halen

De Oostenrijkse regering wil de bescherming van de rechten van etnische minderheden schrappen uit de grondwet. De Oostenrijkse Liga van Mensenrechten maakt zich daarover grote zorgen. In artikel 19 van de grondwet wordt de bescherming van nationaliteit en taal van alle in Oostenrijk levende `volksgroepen' vastgelegd. De regering van de conservatieve ÖVP en de rechts-extremistische FPÖ heeft nu een wetsontwerp naar de kamer gezonden met het voorstel artikel 19 te laten vervallen. Een nieuw artikel is opgenomen waarin de regering ,,zich uitspreekt voor de volksgroepen''. Het nieuwe artikel is echter geen vervanging van de oude. Theresia Stoisits, woordvoerster voor minderheden van de Groenen en lid van het bestuur van de Liga, wijst er op dat het nieuwe artikel slechts zegt dat de regering ,,achter de etnische groepen staat''. ,,Maar wat betekent dat? Wat zegt het als de regering zou roepen `wij staan achter de vrouwen' of achter het milieu? Belangrijk is hoe deze steun vorm wordt gegeven. Dat gebeurt in artikel 19 en dat wil men laten vervallen. De nieuwe tekst is volkomen nietszeggend. Geen enkel recht wordt gegarandeerd, geen enkele verplichting uitgesproken.''

Ferdinand Lacina, de president van de Liga, toonde zich verbaasd over het voornemen van de regering. ,,Voor een wijziging van de grondwet heeft de regering een tweederde meerderheid in de kamer nodig. Die zullen ze voor dit voorstel niet krijgen. Waarom dan zo'n ontwerp? Wie heeft hier zijn wensen doorgedrukt?'' Van regeringszijde was voor commentaar niemand bereikbaar.

Verdere knelpunten ten aanzien van de mensenrechten ziet de Liga onder andere bij het onderwijs en de media. Onderwijs is problematisch omdat scholen zeer autoritair zijn gestructureerd en ouders geen enkele inspraak hebben. De particuliere `vrije scholen' zijn van subsidie uitgesloten. Wat de media betreft werd op de stereotiepe verslaggeving gewezen. Buitenlanders worden opgevoerd als daders of slachtoffers en zijn verder compleet onzichtbaar. ,,Wat is dat voor een minderhedenbeleid als in het bestuur van de staatsomroep vertegenwoordigers van een automobilistenvereniging zitten, maar minderheden door niemand worden vertegenwoordigd?'' zei Stoisits. Journalisten van buitenlandse afkomst zijn bij de Oostenrijkse media niet aan te treffen. Gallob bekritiseerde de wijze waarop regering én media over de grensbewaking berichten. ,,Elke bus met illegale Roemenen die aan de grens wordt aangehouden wordt trots als een gewonnen slag in een oorlog gepresenteerd. Het klimaat wordt door deze 19de eeuws aandoende oorlogsmentaliteit ongelofelijk verziekt'', aldus Gallob.